Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

«Φάγαμε ήδη την καμήλα και έμεινε τώρα η ουρά»