Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

ΒΙΝΤΕΟ-Αρχισυνδικαλιστής της ΑΔΕΔΥ... δεν ξέρει ούτε τι σημαίνουν τα αρχικά ΑΔΕΔΥ