Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Τέτοια χαρά για μνημόνιο δεν είχε ματαδεί ο τόπος...

  Πρόεδρε
τι να μας πουν οι γαύροι
το 4 εμείς το Σηκώσαμε
mnimonio4 Akis Scordosb