Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

"Πρώτη φορά αριστερά..."