Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

Το μόνο χρέος προς εξόφληση